Tarieven

Tarieven zoet

 Aantal dagen
per week
 Maandbedrag
2019 – € 8,20
 1  € 383,35
 2  € 766,70
 3  € 1.150,05
 4  € 1.533,40
 5  € 1.916,75

Tarieven puur

Aantal dagen
per week
Maandbedrag
2019 – € 8,49
1 € 396,91
2 € 793,82
3 €1.190,73
4 € 1.587,64
5 € 1.984,55

Tarieven blij

Hieronder vindt u de tarieven voor 1,2 en 3 dagdelen.
Hoeveel u daadwerkelijk moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag hierin.

 Aantal dagdelen
per week
Maandbedrag
2019 – € 8,02
   1 dagdeel  € 80,20
   2 dagdelen  € 160,40
   3 dagdelen  € 240,60

Rekeningnummers
Onze rekeningnummers zijn:
Zoet  NL03INGB0004249730
Puur  NL53INGB0007102958
Blij    
NL39INGB0007522250

Landelijk Register Kinderopvang
Onze nummers van het Landelijk Register Kinderopvang zijn het volgende:
Zoet  112144925
Puur  721223692
Blij    249285204
U kunt het Landelijk Register Kinderopvang hier raadplegen.

Toeslagen Kinderopvang

Indien beide ouders werkend zijn, of in het geval van een 1-oudergezin 1 ouder werkend is, heeft u (misschien) recht op kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het (gezins-) inkomen. Om te zien of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Belastingsdienst verwijzen u graag door naar de website van de Belastingdienst.

Gesubsidieerde plaatsing peuterspeelzaal Blij:
Indien niet beide ouders werkend zijn of wanneer uw kind een doelgroepindicatie van het CJG heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een gesubsidieerde plaatsing bij de peuterspeelzaal. Neem in dit geval contact op met ons hoofdkantoor via het contactformulier op deze site.