Pedagogisch beleid

Zo belangrijk zijn de eerste vier jaar
De eerste vier jaar van het leven van een kind vormt de blauwdruk voor de rest van zijn of haar leven. Wat een kind voelt en leert in de eerste vier jaar zal effect hebben op de volwassene die het kind later wordt. En juist dat maakt ons werk zo belangrijk. We leveren een bijdrage aan het leven van het kind en doen dat met liefde. We zorgen voor de  basis waar veiligheid (emotioneel en fysiek), enthousiasme en werken vanuit het hart centraal staan. Dit is de bedding waarbinnen kinderen goed kunnen gedijen, kunnen zijn, leren, ontwikkelen en plezier maken.

Wat doen we in het kort?

  • We laten kinderen voelen dat ze welkom zijn, dat we er voor hen zijn en dat we met ze mee kunnen voelen.
  • We kijken naar wie ze zijn en wat ze werkelijk, in dit moment, in deze levensfase, nodig hebben. En we handelen ernaar.
  • Er wordt naar kinderen geluisterd. Wat heeft een kind te vertellen en hoe sluiten we aan op de belevingswereld van een kind.
  • Er worden grenzen gesteld maar er wordt niet gestraft. Er wordt ze wel geleerd dat een ander kind pijn doen niet fijn is en tegelijkertijd proberen we uit te vinden wat het kind zo heeft geraakt dat het zich zo ging gedragen.
  • We moedigen kinderen aan de volgende stap te nemen en vangen ze op als ze vallen.
  • Iedere dag gaan we op avontuur. Dat avontuur loopt als een de rode draad door de dag.
  • We gaan elke dag naar buiten en verwonderen ons samen over blaadjes die verkleuren, bloemen die gaan bloeien en een beestje onder een steen. Er is ruimte om te rennen, een huisje om in te spelen, een zandbak en een watertafel.
  • Er wordt gewerkt met thema’s en als het even kan worden de ouders hierin betrokken.
  • Iedere dag doen we samen avonturengym. Avonturengym kan een klein parcours zijn, de stippendans of kinderyoga.
  • We eten gezond en mijden suikers. Op de locatie puur wordt er een warme biologische lunch geserveerd.

De pedagogische cirkel
Mimiko kinderopvang werkt al sinds 2009 met de pedagogische cirkel. De cirkel is in 2016 geheel vernieuwd. In het hart van de cirkel staat het kind centraal en daaromheen ontvouwt het pedagogisch beleid zich.

Het gehele pedagogisch beleid kan worden opgevraagd bij de locatiemanagers.
We laten hier de cirkel zien.