Klachten

Spreek uw zorgen uit
Met elkaar het gesprek aan gaan blijkt in praktijk het beste middel om weer tot elkaar te komen. Het is natuurlijk heel goed mogelijk en zelfs niet te vermijden dat u zich soms niet fijn voelt bij de aanpak van de verzorging van uw kind of de beleidsmatige aanpak van mimiko kinderopvang. Wij vragen u dan ook oprecht om dit ten allen tijden kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers of de locatiemanagers. Alleen dan kunnen wij met elkaar in gesprek, elkaar weer ontmoeten en waar nodig ons handelen aanpassen. Bij deze nodigen wij u dus van harte uit om u uit te spreken en samen met ons te zoeken naar een oplossing. Dat kan persoonlijk of via de mail. U krijgt altijd antwoord van ons.

Geschillencommissie
Naast het gesprek, wat ons hopelijk weer nader tot elkaar brengt, kunnen ouders en de oudercommissie zich te allen tijde richten tot de Geschillencommissie. Dit is de onafhankelijke klachtencommissie waar mimiko kinderopvang bij aangesloten is zoals de wet Kinderopvang voorschrijft.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl