Inschrijven peutergroep Blij

Wat fijn dat u uw kind(eren) wil inschrijven bij peutergroep Blij
Peutergroep blij is op maandag t/m vrijdag een geharmoniseerde peuterspeelzaal. Harmonisatie is een project in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Op de geharmoniseerde dagdelen zijn wij onder meer verplicht een HBO’er op de groep te hebben en Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden.

Vanwege de harmonisatie met afspraken die daarbij horen zijn de volgende combinaties van af te nemen dagdelen mogelijk bij blij:

Voor ouders die werkend zijn (en recht hebben op kinderopvangtoeslag), ouders die de peuterspeelzaal zelf bekostigen en ouders die recht hebben op subsidie vanuit de Gemeente Rotterdam:

  • 2 dagdelen met keuze tussen maandag t/m vrijdag.

Voor ouders met een kind dat een doelgroep indicatie van het CJG heeft, zijn er 4 dagdelen mogelijk, waarvan 2 dagen volledig gesubsidieerd worden (2 dagen zijn gratis voor de ouders).

  • 4 dagdelen met keuze tussen maandag t/m vrijdag.

Voor ouders die zowel recht hebben op subsidie of recht hebben op kinderopvangtoeslag, geldt dat er extra dagdelen afgenomen mogen worden, mits er natuurlijk plek is. Voor deze extra dagdelen geldt er voor ouders wie het recht op subsidie hebben dat de kosten volledig voor eigen rekening zijn.

Toeslagen Kinderopvang
Indien beide ouders werkend zijn, of in het geval van een 1-oudergezin 1 ouder werkend is, heeft u (misschien) recht op kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het (gezins-) inkomen. Om te zien of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst verwijzen u graag door naar de website van de Belastingdienst.

Gesubsidieerde plaatsing peuterspeelzaal Blij:
Indien niet beide ouders werkend zijn of wanneer uw kind een doelgroep indicatie van het CJG heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een gesubsidieerde plaatsing bij de peuterspeelzaal. Wanneer u in het inschrijfformulier heeft aangegeven dat niet beide ouders werkend zijn, nemen wij bij ontvangst van het inschrijfformulier contact met u op over de vervolgstappen.

Inschrijfformulier
Vult u het inschrijfformulier alstublieft zo volledig mogelijk in.
Wij streven ernaar binnen een week contact met u op te nemen per telefoon of e-mail.

Voor onze administratie maken wij gebruik van Rosa Webservice. Onderstaande link opent op een apart tabblad https://rosawebservice.nl/

Naar het inschrijfformulier (opent in een apart venster)