Vestiging Peutergroep Blij
Peutergroep Blij is gevestigd in Jenaplanschool de Blijberg in de wijk Bergpolder. De peutergroep heeft binnen de Blijbergschool een mooi en ruim lokaal waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en leren. Kinderen die naar Blij gaan komen 3 uur spelen en krijgen een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden. De prettige sfeer, de vaste rituelen en de overzichtelijke indeling van de peutergroep zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen, dat ze met een vrij gevoel kunnen spelen en ondertussen leren en ontwikkelen.

Blij heeft een vaste dagindeling met vaste rituelen zoals de ochtendkring, voorlezen, zingen en samen een boterhammetje eten. Tussen de vaste momenten , die structuur en veiligheid bieden, is er tijd voor begeleid en vrij spel. In de ruimte zijn aparte speelplekken te vinden, zoals de bouwhoek, poppenhoek, leeskring, puzzel- en knutseltafel. De speelhoeken geven kinderen de mogelijkheid om te kiezen waarmee ze willen spelen en dat sluit meestal naadloos aan bij datgene waar de ontwikkelingskansen liggen. De pedagogisch medewerkers kijken mee, helpen, begeleiden, bewonderen bouwwerken en eten alle “zelfgemaakte taartjes” op.  

Naast de ruimte van de peutergroep zelf mogen de kinderen van Blij met enige regelmaat gebruik maken van de gymzaal van de Blijbergschool en er kan altijd op het grote buitenspeelplein gespeeld worden. Genoeg mogelijkheden voor leren en plezier maken dus!

Avontuurlijk leren met Puk Leren Uk en Puk
Sinds 1 april 2017 wordt er bij Blij met een voorschools educatie programma gewerkt, genaamd: Uk en Puk. Puk is een pop die meedoet met de kinderen en het activiteitenprogramma. Spelen staat centraal en Puk speelt mee.

Uk en Puk werkt met behulp van verschillende thema’s aan vier ontwikkelingsdomeinen, te weten: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Elke 6 weken start en weer een nieuw thema en de ouders ontvangen een brief over het nieuwe thema en wat de kinderen met Puk gaan beleven. De kinderen spelen en leren en worden ondertussen geobserveerd door de pedagogisch medewerkers.

Bij Blij werken we met een observatieprogramma dat “Kijk!” heet. Dit brengt in kaart hoe de kinderen zich op de verschillende gebieden ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers krijgen goed zicht op welke activiteiten goed aanslaan, waar de kinderen enthousiast van worden en waar ze al heel goed of nog niet zo goed in zijn. De uitkomsten van deze observaties, op zowel individueel- als groepsniveau, laten ons ook zien wat de pedagogisch medewerkers kunnen doen om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat kinderen nodig hebben.

Team
Team Blij bestaat uit drie vaste medewerkers, die allen jarenlange ervaring in de kinderopvang hebben. De medewerkers bij Blij zijn allen VVE-gecertificeerd en er is altijd een medewerker aanwezig die tevens HBO-geschoold is. De ervaring, de hoge scholing met daarnaast een grote dosis enthousiasme en betrokkenheid zorgt ervoor dat uw kind een hele leerzame maar vooral plezierige tijd zal hebben op deze peutergroep.

Als u een keer langs wilt komen om een kijkje te nemen bent u iedere dag welkom tussen half 10 en half 11, zo kunt u de ruimte zien en van de sfeer proeven. Tot dan!