Informatie inschrijving blij

Inschrijving Peuterspeelzaal blij
Peuterspeelzaal blij is op maandag t/m donderdag een geharmoniseerde peuterspeelzaal. Harmonisatie is een project in samen werking met de Gemeente Rotterdam. Op de geharmoniseerde dagdelen zijn wij onder meer verplicht een HBO’er op de groep te hebben en Voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden. Op vrijdagochtend is de speelzaal niet-geharmoniseerd. Het aanbod is echter ongeveer hetzelfde als op de andere dagen.

Vanwege de vrijdag, die apart wordt aangeboden, en harmonisatie met afspraken die daarbij horen zijn de volgende combinaties van af te nemen dagdelen mogelijk bij blij:

Voor ouders die werkend zijn (en recht hebben op kinderopvangtoeslag) of ouders die de peuterspeelzaal zelf bekostigen:

  • 2 dagdelen tussen maandag t/m donderdag. De vrijdagochtend dus niet.
  • 3 dagdelen waarvan 2 dagdelen tussen maandag t/m donderdag en als 3e dagdeel de vrijdag. (Bijvoorbeeld maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.)
  • 1 dagdeel, te weten de vrijdagochtend.

Voor ouders die niet werken/niet beide werkend zijn en recht hebben op gesubsidieerde plaatsing:

  • 2 dagdelen tussen maandag t/m donderdag. De vrijdagochtend dus niet.
  • 3 dagdelen waarvan 2 dagdelen tussen maandag t/m donderdag en als 3e dagdeel de vrijdag. (Bijvoorbeeld maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.)
    De vrijdag komt dan volledig voor rekening van de ouder.

Voor ouders met een kind dat een doelgroepindicatie van het CJG heeft:

  • 4 dagdelen maandag-donderdag.
  • De vrijdag kan niet want dat is geen geharmoniseerde dag.